Szanowny Panie!
Mamy nadzieję, że przejęcie kontroli nad Presspubliką przez jednego i — co ważne – krajowego właściciela przyczyni się do rozwoju naszej firmy i wydawanych przez nią czasopism. Jednak, w związku z Pańskim oświadczeniem na temat przyszłości „Rzeczpospolitej” i wobec licznych enuncjacji medialnych dotyczących losów naszej gazety i ewentualnych zmian kadrowych:
1. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko osoba Pawła Lisickiego na stanowiskach redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Uważam Rze”, gwarantuje niezależność obu tytułów od nacisków politycznych i ich pomyślny rozwój biznesowy.
2. Jesteśmy głęboko przekonani, że połączenie stanowisk redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej i „Uważam Rze” w osobie Pawła Lisickiego umożliwiło sukces tego pisma, które w bezprecedensowo szybkim czasie zdobyło przewodnictwo w rankingach sprzedaży tygodników.
3. Zwracamy uwagę, że „Rzeczpospolita” pod kierownictwem Pawła Lisickiego stała się ważnym i ciekawym forum wymiany poglądów politycznych, społecznych i ekonomicznych, ożywiając przez to debatę publiczną w Polsce.

 

Z wyrazami szacunku

Publicyści i komentatorzy polityczni „Rzeczpospolitej” oraz „Uważam Rze”:
Paweł Bravo, Piotr Gociek, Piotr Gursztyn, Igor Janke, Michał Karnowski, Piotr Semka, Małgorzata Subotić, Bronisław Wildstein, Piotr Zaremba, Dominik Zdort, Rafał Ziemkiewicz, Beata Zubowicz