Ministerstwo Sprawiedliwości spełnia zapowiedzi z konferencji Centrum Monitoringu Wolności Prasy
 
            Na konferencji prasowej minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił, przygotowane na jego polecenie, propozycje zmian art. 241 Kodeksu karnego, które dotyczą kwestii rozpowszechniania bez zezwolenia informacji z postępowania przygotowawczego. Tym samym spełnił zapowiedzi, jakie w jego imieniu złożył prokurator krajowy Edward Zalewski podczas zorganizowanej przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy debaty „Czy sądy pozamykają polskie gazety?”. Minister Sprawiedliwości zaproponował dodanie nowego paragrafu, w myśl którego ujawnienie informacji ze śledztwa w interesie publicznym i nie zagrażające w istotny sposób jego dobru nie byłoby przestępstwem. 
Kwiatkowski zapowiedział również, iż optuje za tym, aby polski parlament ponownie zajął się nowelizacją artykułów 212 i 213 k.k. Resort sprawiedliwości popiera zmiany m.in. w kierunku zniesienia kwalifikacji prawnej zniesławienia przez media (za co dziś grozi od kary  grzywny do 2 lat więzienia) i pozostawienie jedynie zwykłej formy zniesławienia – za które nie groziłaby już kara więzienia, lecz grzywna lub ograniczenie wolności.