04 listopada br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie z powództwa Kulczyk Investments S.A., Dominika Kulczyk, Sebastian Kulczyk przeciwko Antoniemu Trzmielowi, Telewizji Republika S.A., Tomaszowi Terlikowskiemu, Cezaremu Gmyzowi, Anicie Gargas o ochronę dóbr osobistych. Powodem wytoczenia procesu były publikacje dotyczące prywatyzacji spółki Ciech.

Na rozprawie przesłuchiwani byli świadkowie: Ernest Swarowski, Tomasz Wróblewski – były redaktor naczelny „Wprost” oraz biznesmen Marek Falenta. Ten ostatni zeznał, że wiedzę o możliwych nieprawidłowościach przy prywatyzacji Ciechu miał jeszcze przed samą transakcją. Nieprawidłowości te miały mieć związek także z propozycjami korupcyjnymi. Falenta rozmawiał w tej sprawie z Cezarym Gmyzem, nie pamiętał jednak, czy działo się to przed, czy po emisji spornego materiału telewizyjnego w TV Republika. Według wiedzy świadka Piotr Wawrzynowicz miał być lobbystą Jana Kulczyka. Wielu szczegółowych informacji Falenta nie ujawnił jednak w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem karnym dotyczącym tzw. afery taśmowej.

Wcześniej sąd postanowił pominąć dowód z zeznań świadka Piotra Wawrzynowicza, w związku z brakiem jego aktualnego adresu zamieszkania.

Na rozprawie nie stawili się świadkowie Paweł Szałamacha oraz Jarosław Wojtycki.

Posiedzenie  zostało odroczone do 25 listopada br. godz. 10:00, s. 210.,

CMWP SDP monitoruje proces.