29 czerwca br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa w procesie z powództwa Kulczyk Investments S.A. przeciwko Antoniemu Trzmielowi, Telewizji Republika S.A., Tomaszowi Terlikowskiemu, Cezaremu Gmyzowi, Anicie Gargas o ochronę dóbr osobistych. Powodem wytoczenia procesu były publikacje dotyczące prywatyzacji spółki Ciech.

Na rozprawie nie stawił się żaden ze świadków, m.in. świadkowie Tomasz Wróblewski i Marek Falenta usprawiedliwili swoją nieobecność.

Następne posiedzenie ma odbyć się 04 listopada br. godz. 11:00, s. 592. Wezwani na nie mają zostać następujący świadkowie: Paweł Szałamacha, Tomasz Wróblewski, Ernest Swarowski, Jarosław Wojtycki, Marek Falenta oraz Piotr Wawrzynowicz (tylko w przypadku wskazania adresu przez stronę pozwaną).

Został także wyznaczony dodatkowy termin – 25 listopada br. godz. 10:00, s. 210.

CMWP SDP monitoruje proces.