Nadzwyczajny Zjazd SDP obradujący w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w  Kazimierzu Dolnym  w dniach 23-24. czerwca 2018 r.  zaprotestował przeciwko tezom zawartym w raporcie organizacji Reporterzy bez Granic wg którego stan wolności mediów w Polsce jest obecnie najgorszy w historii, a Polska sklasyfikowana na najniższym  od roku 2002 r. czyli od początku istnienia raportu, 58 miejscu.  SDP podkreśla iż jest to ocena krzywdząca, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości i której nie uzasadniają zdarzenia opisane w raporcie. Uchwała Nadzwyczajnego Zjazdu SDP jest zbieżna ze stanowiskiem Centrum Monitoringu Wolności Prasy na ten temat.

UCHWAŁA    NADZWYCZAJNEGO  ZJAZDU SDP   z  24.06.18

Nadzwyczajny Zjazd SDP stanowczo protestuje przeciwko tezom zawartym w raporcie organizacji Reporterzy bez Granic wg którego stan wolności mediów w Polsce jest obecnie najgorszy w historii. Wg raportu opublikowanego w 2018 roku Polska została sklasyfikowana na 58 czyli na najniższym od początku istnienia raportu (2002) miejscu, a od trzech lat systematycznie jest w tym rankingu klasyfikowana coraz niżej. Wg raportu Polska znajduje się „w grupie państw, w których występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności prasy”. Jest to ocena krzywdząca, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości i której nie uzasadniają zdarzenia opisane w raporcie.

Media w Polsce funkcjonują na podstawie prawa stanowionego w demokratyczny sposób, obowiązujące w polskim systemie prasowym przepisy respektują wszystkie zasady wolnych i niezależnych mediów. Tworzenie oraz powielanie na forum międzynarodowym nierzetelnych rankingów jest nadużyciem, które psuje wzajemne relacje między krajami. SDP, najstarsza i największa organizacja dziennikarska w Polsce, apeluje do stowarzyszeń dziennikarskich i instytucji medialnych w Europie o stanowcze przeciwstawianie się rozpowszechnianiu takich nieprawdziwych opinii na temat sytuacji mediów w Polsce oraz rzetelne przedstawianie ich sytuacji zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym .