Nagrody SDP 2013

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaprasza na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu o Nagrody SDP 2013. Odbędzie się  w najbliższy czwartek 30 stycznia br., o godzinie 17.00 w Domu Dziennikarza w Warszawie, ul. Foksal 3/5.

 

Rozdanie nagród i wyróżnień kończy kilkumiesięczny czas konkursowy.  Przyznało je Jury Główne w składzie: Krzysztof Skowroński – przewodniczący, Marcin Wolski – pełnomocnik ZG SDP ds. nagród, Przemysław Babiarz, Paweł Badzio, Krystyna Forowicz, Jerzy Jachowicz, Wanda Nadobnik, Andrzej Stawiarski, Wiktor Świetlik, Stefan Truszczyński, prof. Jan Żaryn, przy udziale Andrzeja Arseniuka z IPN i Marii Radziejowskiej z PISM, po rozpatrzeniu rekomendacji Jury Selekcyjnego w składzie: Elżbieta Binder, Teresa Bochwic, Janina Jankowska, Jolanta Łopuszyńska-Galińska, Wojciech Piotr Kwiatek.

 

Do 21. edycji dorocznych Nagród SDP nadesłano 397 zgłoszeń, w konkursie uczestniczyło 191 autorów, niektórzy z nich zgłaszali prace w kilku kategoriach. Zgłoszone prace publikowane i emitowane były w 50 tytułach prasowych, 11 rozgłośniach radiowych,  12 stacjach telewizyjnych, 18 portalach internetowych i 2 wydawnictwach.

 

Tegoroczny Konkurs o Nagrody SDP miał zmieniony regulamin, doszły nowe kategorie. Wzorem lat ubiegłych przyznane zostały:

ñ  Główna Nagrody Wolności Słowa za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka

ñ  Nagroda Watergate za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego

ñ  Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach międzynarodowych

ñ  Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy

ñ  Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne

ñ  Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej;

ñ  Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego za publikacje o problemach ochrony środowiska.

Dodane zostały nowe kategorie:

ñ  Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej

ñ  Nagroda Inicjatywy za podejmowanie tematów ważnych dla społeczności lokalnych

ñ  Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za dziennikarstwo sportowe.

 

Następne nowe nagrody dotyczą prac fotograficznych – to Nagroda im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną oraz Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego za fotografię sportową. Nagrody te mają swoje terminy, odrębne Jury Główne. W jego skład weszli: Agata Ciołek, Wojciech Druszcz, Maciej Jarosław Goliszewski, Anna Musiałówna, Cris Niedenthal, Cezary Sokołowski, Monika Szewczyk.

 

Podczas uroczystości zostanie wręczony również Laur SDP 2013 oraz ogłoszona Hiena Roku 2013.

 

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa zdjęć nominowanych do Nagrody im. Erazma Ciołka i Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego.

 

Serdecznie zapraszamy!

Fundatorzy oraz sponsorzy tegorocznego konkursu: Banki Spółdzielcze z Grupy BPSDom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu DolnymFundacja Banku Zachodniego WBKFundacja im. Franciszka Stefczyka, Fundator Prywatny Nagrody im. Erazma Ciołka, Instytut Pamięci Narodowej, Partner: Totalizator Sportowy Sp. z o. o. (lotto)PGK Termy Uniejów Sp. z o. o. w UniejowiePolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Zarząd Główny SDP

Nagrody SDP przyznawane są od 1992 roku; z założenia miały być i nadal wzorowane są na amerykańskiej nagrodzie Pulitzera. Pierwszym i wieloletnim fundatorem oraz współorganizatorem konkursu była amerykańska German Marshall Fund of the United States.