Konkurs o Nagrody SDP 2016

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich prowadzi 24. edycję konkursu o Nagrody SDP na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze i fotoreporterzy. Termin składania prac mija 10 grudnia br. W tym roku przyznane będą nagrody i wyróżnienia w 13 kategoriach tematycznych.

Główna Nagroda Wolności Słowa dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; ufundowana jest w najwyższej w tym konkursie wysokości 20 tys. zł przez Zarząd Główny SDP. Stowarzyszenie jest również fundatorem  Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepszą pracę z zakresu dziennikarstwa śledczego oraz Nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego – za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie.

Pozostałe kategorie konkursowe: Nagroda im. Macieja Łukasiewicza – za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki – za publicystykę o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego – dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Kazimierza  Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej. W tym roku startuje nowa nagroda, która skierowana jest do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) – Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego za wyróżniające się dokonania dziennikarskie. SDP zaprasza fotoreporterów i fotografów do zgłaszania prac do Nagrody im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną oraz do Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię o tematyce sportowej. W ramach konkursu SDP prowadzona jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos” – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

 

Uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród odbędzie się w styczniu 2017 r.

 

Szczegółowe informacje:

http://sdp.pl/uploads/images/posts/1479383407_Nagrody_SDP_2016_regulamin.pdf

http://sdp.pl/uploads/images/posts/1479383457_Nagrody_SDP_2016_karta_zgłoszenia_oświadczenia.pdf

FUNDATORZY ORAZ  SPONSORZY KONKURSU

BP Europa  SE Oddział w Polsce – www.bp.pl, Dom Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym – www.domdziennikarza.com, FAKRO Sp. z o.o. – www.fakro.pl, Fundacja im. Franciszka Stefczyka – www.kasastefczyka.pl/fundacja-stefczyka, Fundator  Prywatny Nagrody im. Erazma Ciołka, Grupa ENERGA – www.grupa.energa.pl, PGK Termy Uniejów Sp. z o. o. – www.termyuniejow.pl, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – www.zaiks.org.pl, Zarząd Główny SDP – www.sdp.pl

PARTNERZY

Instytut Pamięci Narodowej – www.ipn.gov.pl, Narodowe Centrum Kultury – www.nck.pl, Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – www.totalizator.pl

PARTNER WYDARZENIA

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – www.pism.pl