Arcybiskup Wacław Depo, prof. dr hab Tadeusz Guz, red. Michał Karnowski, red. Wojciech Reszczyński, red. Dariusz Pogorzelski , dr Grzegorz Osiński  oraz dr Jolanta Hajdasz , dyr. CMWP SDP   byli prelegentami sympozjum religijno -kulturalnego  jakie zostało  zorganizowane  w  Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w  Toruniu.  Sympozja te odbywają się na tej uczelni co roku z okazji liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirus spotkanie odbyło się w trybie hybrydowym , część prelegentów występowała zdalnie, a sympozjum było transmitowane w Internecie. 

Spotkanie otworzył o. Tadeusz Rydzyk, rektor-założyciel   uczelni i dyrektor i założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam. W swoim wystąpieniu podkreślił, że media są środkami masowego komunikowania, a  nie „środkami masowego przekazu”  jak mówiono w  czasach komunistycznych. Tymczasem  dziennikarstwo podobne jest do kapłaństwa  na co zwracał uwagę  Jan Paweł II – przypomniał o. Tadeusz Rydzyk. Ojciec Święty mówił, że  dziennikarstwo to powołanie do komunikowania, po to, by dojść do jedności w prawdzie i miłości, czyli jednoczyć rodzinę ludzką dla jej dobra – mówił o. Tadeusz Rydzyk CSsR i zacytował tekst bajki przedstawiony przez ks. Ignacego Kłopotowskiego na łamach pisma „Polak-Katolik” z 1907 roku, które doskonale ilustrują odpowiedzialność, jaka spoczywa na ludziach mediów .

Wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka :

Z kolei abp Wacław Depo metropolita częstochowski, i przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu  zwrócił uwagę na to, iż człowiek, będąc istotą rozumną i wolną, a co się za tym kryje, również odpowiedzialną za siebie i innych, powinien szukać prawdy, trwać przy poznanej prawdzie i podporządkować jej swoje życie . Ksiądz arcybiskup odniósł się do słów św. Jana Pawła II, które zawarł w encyklice „Fides et ratio”. Papież pisał, że „człowiek to jedyna istota w świecie stworzonym, która nie tylko zdolna jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie i dlatego pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega”. Powinniśmy w tym kontekście odczytać zachętę do używania rozumu, zastanowienia się nad ludzką kondycją i towarzyszącymi jej odwiecznie pytaniami: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje cierpienie? Dlaczego istnieje zło? Czy istnieje życie po śmierci? (…). Obecnie uprawniona wielość stanowisk, gdzie każdy ma swoją „prawdę”, ustąpiła miejsca bezkrytycznemu pluralizmowi opartemu na założeniu, że wszystkie opinie mają równą wartość – powiedział metropolita częstochowski.
Po nim głos zabrała Jolanta Hajdasz, dyr. CMWP SDP.  Media społecznościowe to kluczowy dziś podmiot jakim należy się zajmować biorąc pod uwagę wolność słowa – powiedziała w swoim wystąpieniu dr Jolanta Hajdasz.  Znajdujemy się w decydującym momencie, by uzmysłowić innym niebezpieczeństwo związane z  nieograniczonymi możliwościami działań mediów społecznościowych  – dodała.  W Polsce niestety mamy wiele przykładów na to, iż ta swoista  cenzura stosowana przez wielkie internetowe korporacje dotyka praktycznie wyłącznie kont organizacji, instytucji i osób związanych z konserwatywnym, prawicowym i katolickim światopoglądem. Na przykładzie naszego kraju można  wykazać, iż cenzura stosowana przez BIG TECH nie ma charakteru przypadkowych pomyłek algorytmu (choć oczywiście ich nie można także wykluczyć), ale jest cenzurą ideową, której celem może być chęć wykluczenia chrześcijańskich, czy szerzej –prawicowych poglądów z przestrzeni publicznej mediów społecznościowych . Najwyższy czas, by powstrzymać tę samowolę na poziomie państw narodowych i na poziomie ponad narodowym, o ile to jest jeszcze w ogóle możliwe – podsumowała Jolanta Hajdasz
całość wystąpienia dr Jolanty Hajdasz : https://www.radiomaryja.pl/multimedia/sympozjum-w-wsksim-oblicza-przemian-cywilizacyjnych-wystapienie-dr-jolanty-hajdasz-dyrektor-centrum-monitoringu-wolnosci-prasy/
Kolejne wystąpienia są tu :
wystąpienie ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza : https://www.radiomaryja.pl/multimedia/sympozjum-oblicza-przemian-cywilizacyjnych-wystapienie-ks-prof-dr-hab-tadeusza-guza/
wystąpienie red. Michała Karnowskiego https://www.radiomaryja.pl/multimedia/sympozjum-oblicza-przemian-cywilizacyjnych-wystapienie-red-michala-karnowskiego/
wystąpienie red. Wojciecha Reszczyńskiego : https://www.radiomaryja.pl/multimedia/sympozjum-oblicza-przemian-cywilizacyjnych-wystapienie-red-wojciecha-reszczynskiego/
wystąpienie dra Grzegorza Osińskiego : https://www.radiomaryja.pl/multimedia/sympozjum-oblicza-przemian-cywilizacyjnych-wystapienie-dr-grzegorza-osinskiego/
wystąpienie dra Dariusza Pogorzelskiego: https://www.radiomaryja.pl/multimedia/sympozjum-oblicza-przemian-cywilizacyjnych-wystapienie-red-dariusza-pogorzelskiego/

Sympozjum poprzedziła Eucharystia w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Człowiek, jeżeli zaczyna zajmować miejsce Pana Boga, rozkłada sumienie, a rozłożone sumienie człowieka sprawia, że ludzie stają się łatwymi do manipulowania. Dobrze wiemy, kto nami manipuluje. Dzisiaj skąd mamy ocenę tego, co się dzieje w świecie? Właśnie przez mediapowiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM, którego cytuje portal radiomaryjna.pl .

zdjęcia : Jolanta Hajdasz, i zrzut ekranu ze strony http://wsksim.edu.pl, autor: Maja Stasyszyn