Dnia 9 kwietnia 2013 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydział Karny, odbyło się posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania karnego wszczętego z oskarżenia prywatnego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przeciwko dziennikarzowi, blogerowi, publikującemu pod pseudonimem „Rybitzky”.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oskarżyła blogera o zniesławienie. Obrońca  wnosiła o umorzenie postępowania z powodu ustania karalności zarzucanego „Rybitzkiemu” przestępstwa.

Pełnomocnik WOŚP argumentował, iż karalność czynu, o który został oskarżony bloger, nie ustała i wniósł o oddalenie wniosku o umorzenie postępowania.

Po wysłuchaniu oskarżonego, jego obrońcy oraz pełnomocnika WOŚP, sąd wydał postanowienie, w którym uwzględnił wniosek obrońcy i umorzył postępowanie karne wszczęte przeciwko blogerowi.

Podstawa umorzenia nie jest jeszcze znana. Sąd przedstawi ją dopiero później, w pisemnym uzasadnieniu postanowienia. Postanowienie nie jest prawomocne i może zostać zaskarżone.    

Obserwatorem posiedzenia z upoważnienia Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich był Piotr Sobczyk z kancelarii prawnej Woźniak Kocur.