Na 15 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zaplanował zakończenie toczącego się od 2018 r. procesu z powództwa Henryka Jezierskiego podejrzanego o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa przeciwko dziennikarce TVP3 Gdańsk oraz dyrekcji TVP3 Gdańsk. Wszystko wskazywało na to, iż tego dnia zostanie wydany wyrok. Z nieznanych przyczyn sprawę przełożono, wyznaczając nowy termin – 12 marca 2021 r. W imieniu Centrum Monitoringu Wolności Prasy rozprawy obserwuje red. Maria Giedz.

Jest to kolejna na terenie Gdańska sprawa dziennikarzy – red. Joanny Strzemiecznej-Rozen, dyrektor TVP3 Gdańsk oraz red. Agaty Mielczarek, dziennikarce TVP3 Gdańsk, oskarżonych o naruszenie dóbr osobistych osoby, która według IPN – na podstawie dokumentów – była zarejestrowana jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa PRL. Przedmiotem sporu jest wyemitowany w dniu 27 stycznia 2017 r. w TVP3 Gdańsk materiał informacyjny dotyczący wyboru członków do Rady Programowej publicznych mediów w Gdańsku. Henryk Jezierski, który w kontrowersyjny sposób wszedł w skład Rady Programowej TVP3 Gdańsk, po czym został odwołany, zarzuca obecnie dziennikarce i dyrektor TVP 3 Gdańsk bezpodstawne przypisanie mu współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa z czasów PRL. Od 2018 r. obie rozprawy toczyły się osobno – były to dwa różne powództwa. 2 października 2020 r. zostały połączone.

Henryk Jezierski złożył także pozwy wobec trzech innych trójmiejskich dziennikarzy (Hannie Kordalskiej-Rosiek, Januszowi Wikowskiemu i Krzysztofowi Załuskiemu), a także prezesowi SDP Krzysztofowi Skowrońskiemu (sprawa została umorzona) oraz Annie Dąbrowskiej, sekretarzowi Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy – wszystkie w kwestii przypisania mu współpracy z SB.

Henryk Jezierski zaprzecza, aby był współpracownikiem SB. IPN podaje, że w jego zasobach zostały odnalezione trzy zapisy ewidencyjne dotyczące Henryka Jezierskiego:

  1. Nr 57968 – Wydz. III zarejestrował w dniu 27 kwietnia 1988 r. Jezierskiego na kandydata tajnego współpracownika (KTW) o pseudonimie „JUREK”. 1 lipca 1988 r. sprawę przerejestrowano na TW „JUREK”
  2. 3 lipca 1989 r. Wydział III Gdańsk przekazał sprawę Jezierskiego do Archiwum Wydziału „C” do numeru I-26134 akta sprawy zarejestrowanej do numeru 57968. Na karcie dopisano „odmowa współpracy rok brakowania – 2005”.
  3. Zapis na karcie MKr – 3 z kartoteki odtworzeniowej MSW w Warszawie dotyczącej Henryka Jezierskiego, z której wynika, że akta archiwalne Wydziału „C” WUSW Gdańsk nr I-26134 zmikrofilmowano i zniszczono. Jako datę zniszczenia mikrofilmu nr 25134/I wskazano 2010 r.

Opracowanie: Maria Giedz