Odpowiadając na pismo Pani Prezes z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie zwolnienia redaktora Jarosława Jakimczyka z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej – Huty przedstawiam uprzejmie następujące stanowisko – czytamy w liście od RPO do SDP.

 

Pobierz