18 grudnia b.r. CMWP SDP otrzymało odpowiedź na pismo skierowane do Prokuratury w Gliwicach w związku z publikacją 8.11.2018 r. na portalu wPolityce.pl artykułu: Tylko u nas. Znamy kulisy śledztwa w sprawie „urodzin Hitlera”. W tle tajemniczy zleceniodawcy, duże pieniądze i dziennikarka TVN. W piśmie tym prosiliśmy o przedstawienie informacji dotyczącej ustaleń Prokuratury w sprawie udziału nadawcy audycji (Spółki TVN SA) w wydarzeniach będących przedmiotem śledztwa oraz informacji na temat roli dziennikarzy w tej sprawie.

W odpowiedzi tej napisano m.in. iż w sprawie wydarzeń , które miały miejsce 13 maja 2017 r. w lesie w Wodzisławiu Śląskim Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zakończyła już zasadnicze śledztwo i w najbliższym czasie planuje już skierowanie aktu oskarżenia przeciwko kolejnym sześciorgu uczestnikom „urodzin Hitlera” zarzucając im m.in. publiczne propagowanie ustroju faszystowskiego. Obowiązkiem Prokuratury – czytamy w piśmie – jest jednocześnie wszechstronne wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności bulwersującego opinię publiczną zdarzenia , w tym również opisywanego przez media wątku dotyczącego pracowników TVN, do czego obligują prokuraturę gromadzone w sprawie dowody.  Publikujemy tę odpowiedź w całości. Udzielił  jej Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

Odpowiedź Prokuratury Krajowej 18.12.18

Jednoczenie informujemy iż 17 grudnia b.r. do CMWP SDP dotarło pismo z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w którym poinformowano, iż brak jest podstaw prawnych do udzielenia informacji dotyczących prowadzonego postępowania przygotowawczego. Publikujemy je także .

dav