Odpowiadając na nasz list otwarty, RPO poinformował, iż podjął z urzędu sprawę dotyczącą inwigilacji rozmów dziennikarzy w latach 2005-2007 w dniu 9 czerwca br.

„W związku z tym, Rzecznik zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze o udzielenie informacji o stanie śledztwa w tej sprawie, poczynionych w nim ustaleniach i podjętych rozstrzygnięciach. Rzecznik otrzymał informację, iż przedmiotowe śledztwo, (niejawne w całości) zostało umorzone. Następnie w dniu 15 lipca br. Rzecznik zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze o nadesłanie akt tego postępowania w przypadku wydania prawomocnego postanowienia o umorzeniu śledztwa.”

Zgodnie z odpowiedzią postanowienie nie jest prawomocne. Sprawa jest nadal monitorowana przez RPO. „Po wydaniu prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie przygotowawcze, Rzecznik zwróci się o nadesłanie akt sprawy w celu dokonania ich analizy”.