CMWP otrzymało od RPO odpowiedź na list skierowany w sprawie Doroty Kani. Rzecznik poinformował, iż zwrócił się do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy z prośbą o nadesłanie akt sprawy, dotyczącej dziennikarki. Akta mają zostać poddane analizie, na podstawie której RPO zajmie stanowisko w sprawie.