Prezentujemy raport dr. Krzysztofa Nowakowskiego dotyczący badania społecznej odpowiedzialności mediów, opracowany pod patronatem Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

Pobierz