Sąd Apelacyjny w Poznaniu odroczył  do 12 grudnia br.,  ogłoszenie wyroku w sprawie red.   Hanny Szumińskiej, oskarżonej o przestępstwo zniesławienia  z art. 212, które miało polegać na
pomówieniu dwóch osób: lokalnego radnego oraz funkcjonariusza Policji. Artykuły na ten temat ukazały się na portalu internetowym wikiduszniki.pl oraz  w gazecie „Forum+ Miesięcznika Ziemi Szamotulskiej”  w styczniu 2018 r. Dziennikarka w opublikowanych felietonach zastanawiała się, czy prawdą jest jakoby radny „załatwił” policjantowi darmowy wyjazd zagraniczny do Estonii, w zamian za odstąpienie od czynności służbowych (nieodebranie prawa jazdy). Tekst ten spowodował wniesienie prywatnego aktu oskarżenia przez obu mężczyzn do Sądu Rejonowego w Poznaniu, a w konsekwencji wyrok skazujący  dla red. Hanny Szumińskiej.  Rozprawa przed Sądem Apelacyjnym  odbyła się 29 listopada i miała charakter niejawny. Jednak
pełnomocnik skarżących nie sprzeciwił się obecności na sali sądowej obserwatora Centrum Monitoring Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i sędzia Ewa Taberska zezwoliła na śledzenie przebiegu rozprawy.
Przed Sądem stawili się obaj skarżący wraz z pełnomocnikiem prawnym. Nie stawiła się sama red. Szumińska, ani też jej pełnomocnik prawny. Sąd poinformował, że wpłynęło też pismo podpisane przez  Jolantę Hajdasz, dyr. CMWP SDP , bowiem  instytucja ta objęła ten proces monitoringiem i przekazało do Sądu swoją opinię jako amicus curiae apelując o uniewinnienie dziennikarki. Następnie sędzia odczytała dwa stanowiska: pełnomocnika red. Szumińskiej i jej samej. Wysłuchała stanowiska skarżących i ich pełnomocnika, którzy prosili o nieuchylenie wyroku  Sądu Rejonowego. Na zakończenie sędzia poinformowała, że z uwagi na zawiłość sprawy ogłoszenie wyroku zostało odroczone do 12 grudnia br.
tekst i zdjęcie : Aleksandra Tabaczyńska