Centrum Informacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP zorganizowało panel: Ordynacja wyborcza – demokracja partyjna czy obywatelska.

W dyskusji prowadzonej przez red. Krystynę Mokrosińską udział wzięli: prof. Antoni Kamiński, red. Bogumił Luft, red. Maciej Rybiński, prof. Jan Winiecki, dr Tomasz Żukowski.

Kolejne debaty poświęcimy m.in. chorobie służby zdrowia, mediom – w szczególności prawu prasowemu, edukacji po Giertychu.

Mamy nadzieję, że wyniki naszych publicznych debat stanowić będą materiał źródłowy dla publicystycznych i naukowych opracowań służących tworzeniu społecznych mechanizmów kontroli władzy.

Pobierz zapis całej dyskusji.