CMWP SDP  stanowczo protestuje przeciwko kolejnemu  przedłużeniu aresztu  w Moskwie dziennikarza ukraińskiej agencji Ukrinform Romana Suszczenki pod zarzutem szpiegostwa oraz wzywa władze rosyjskie do oddalenia oskarżeń przeciwko dziennikarzowi  i do jego natychmiastowego uwolnienia.

Roman Suszczenko, paryski korespondent ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform, przebywa w rosyjskim areszcie od 30 września 2016 roku. Został aresztowany w Moskwie pod zarzutem szpiegostwa. Dziennikarz nie dostał pozwolenia na spotkanie z rodziną  ani na spotkanie z duchownym prawosławnym, utrudniane jest także prowadzenie przez niego korespondencji z rodziną i przyjaciółmi (listy nie docierają do adresatów lub staje się to po nawet 3 – 4 miesiącach).  Stowarzyszenie  Dziennikarzy Polskich  protestowało już wcześniej  przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu Romana Suszczenki :  w październiku 2016 r. (oświadczenie  CMWP SDP  z 4.10.16) i  w lutym 2017 r. ( oświadczenie ZG SDP z 3.02.2017) i nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w w/w oświadczeniach.

dr Jolanta Hajdasz
dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP