CMWP SDP stanowczo protestuje przeciwko przedłużeniu aresztu w Moskwie dziennikarza ukraińskiej agencji Ukrinform Romana Suszczenki o kolejne 2 miesiące pod zarzutem szpiegostwa oraz wzywa władze rosyjskie do oddalenia oskarżeń przeciwko dziennikarzowi i do jego natychmiastowego uwolnienia. Decyzję o przedłużeniu aresztu rosyjski sąd podjął 25 września b.r. Roman Suszczenko, paryski korespondent ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform, przebywa w rosyjskim areszcie od 30 września 2016 roku. Został aresztowany w Moskwie pod zarzutem szpiegostwa. Dziennikarz nie dostał pozwolenia na spotkanie z rodziną ani na spotkanie z duchownym prawosławnym, utrudniane było także prowadzenie przez niego korespondencji z rodziną i przyjaciółmi. Roman Suszczenko stał się symbolem prześladowania ukraińskich dziennikarzy w Rosji, i na terytoriach, okupowanych przez FR, albo prorosyjskich separatystów. Wg informacji Ukraińskiej Narodowej Agencji Informacyjnej UKRINFORM obecnie na Krymie toczy się także proces sądowy przeciwko innemu ukraińskiemu dziennikarzowi – Mykolajowi Semenie, a na Donbasie jest przetrzymywany dziennikarz Stanisław Asejew. Wszyscy trzej – Suszczenko, Semena i Asejew są znani z tego, że aktywnie krytykowali obecną politykę Rosji, zwłaszcza wobec Ukrainy. CMWP SDP apeluje do międzynarodowych organizacji dziennikarskich, by podjęły działania mające na celu uwolnienie Romana Suszczenki i innych ukraińskich dziennikarzy przetrzymywanych w Rosji i na terenach okupowanych przez FR. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestowało już wcześniej przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu Romana Szuszczenki : w październiku 2016 r. (oświadczenie CMWS z 4.10.16 r.) i w lutym 2017 r. ( oświadczenie ZG SDP z 3.02.2017) oraz w czerwcu 2017 r. (oświadczenie z 27.06.17 r. ) i nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w w/w oświadczeniach.

dr Jolanta Hajdasz
dyrektor
Centrum Monitoringu Wolności Słowa SDP

Warszawa, 27.09.2017 r.