OŚWIADCZENIE

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża dezaprobatę z powodu wyrzucenia dziennikarza TV Republika Michała Rachonia z konferencji organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w dniu 08.01.2015 r.

Wyproszenie dziennikarza z publicznego spotkania dyskryminuje go w stosunku do pozostałych obecnych na tym spotkaniu dziennikarzy, jak również stanowi zagrożenie dla wolności słowa i prasy, zagwarantowanej na podstawie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak również art. 14 Konstytucji RP („Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”). Dodatkowo takie działania mogą być odbierane jako tłumienie krytyki prasowej i naruszać art. 44 Ustawy Prawo prasowe.

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Mec. Artur Wdowczyk

            Doradca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP