Warszawa, 14.01.2015 r.

 

OŚWIADCZENIE

CMWP SDP wyraża zdziwienie orzeczeniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia z dn. 8 stycznia br., który oddalił zażalenie dziennikarki Hanny Dobrowolskiej na działania policji podczas protestów w siedzibie PKW w nocy 20/21 listopada 2014.

Niezrozumiałe jest to zwłaszcza wobec tego, że równocześnie ten sam sąd uznał zażalenie w tej samej sprawie złożone przez red. Jana Pawlickiego z TV Republika. Przypadki red. Dobrowolskiej i red. Pawlickiego są tożsame, gdyż obydwoje pełnili swoje obowiązki dziennikarskie, bezpośrednio relacjonując wydarzenia w PKW. Redaktor Dobrowolska w sposób ewidentny wykonywała obowiązki dziennikarskie na zlecenie redakcji portalu internetowego, którym zresztą kieruje.

Wobec powyższego protestujemy przeciwko dzieleniu dziennikarzy na lepszych i gorszych.

Równocześnie zapowiadamy dalsze działania ze strony CMWP SDP związane z ww. sprawą i interwencję u Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP