OŚWIADCZENIE

CMWP SDP wyraża zaniepokojenie wysłaniem listu gończego za Janem Pińskim, redaktorem naczelnym „Uważam Rze”, a także nałożeniem na niego kary 30 dni aresztu przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa za niestawiennictwo na procesie. Uwzględniając, że na w/w procesie stawił się pełnomocnik Jana Pińskiego, który poinformował sąd, że dziennikarz przedstawił zwolnienie lekarskie,  potwierdzone przez biegłego sądowego, tego typu działania ze strony sądu uważamy za nieadekwatne i w oczywisty sposób  zagrażające wolności słowa w Polsce.

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP