OŚWIADCZENIE

CMWP SDP wyraża zaniepokojenie dyscyplinarnym zwolnieniem Ewy Wanat ze stanowiska redaktor naczelnej Radia Dla Ciebie. Podzielając opinię o niestosowności wypowiedzi Ewy Wanat, osoby piastującej kierownicze stanowisko w mediach publicznych, wyrażonej na portalu społecznościowym, a dotyczącej rodziny państwa Elbanowskich, stwierdzamy, że tak daleko idące konsekwencje są rażąco nieproporcjonalne. Rodzi to obawy, że w polityce kadrowej Polskiego Radia stosowane są podwójne standardy, a także, że rzeczywiste powody zwolnienia Ewy Wanat były inne.

 

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Mec. Artur Wdowczyk

Doradca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP