OŚWIADCZENIE

CMWP SDP wyraża zaniepokojenie decyzją Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze o skierowaniu do sądu rejonowego w Gdańsku aktu oskarżenia przeciwko Pawłowi Miterowi, autorowi prowokacji dziennikarskiej ujawniającej nieprawidłowości w sądzie okręgowym w tym samym mieście. Materiał dziennikarski Mitera, który dotyczył Ryszarda Milewskiego, ówczesnego prezesa wspomnianego sądu zaowocował wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych wobec tego ostatniego.

 W związku z powyższym, a także faktem, że akt oskarżenia wobec Pawła Mitera jest bezpośrednio związany ze wspomnianą prowokacją, skierowanie sprawy akurat do sądu w Gdańsku budzi poważne wątpliwości co do bezstronnego rozstrzygnięcia sprawy. 

 

 

Wiktor Świetlik 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP