CMWP SDP wyraża zaniepokojenie zwolnieniem dyscyplinarnym  z pracy redaktor Agaty Ławniczak, kolejnej osoby alarmującej o łamaniu podstawowych zasad w polityce zatrudnienia przez władze telewizji.

Zwracamy uwagę, że TVP SA jako spółka Skarbu Państwa powinna reprezentować wysokie standardy przestrzegania praw pracowniczych, a jako instytucja misyjna w najwyższym stopniu zabezpieczać niezależność dziennikarską, wolność słowa i prawa wynikające z ustawy Prawo prasowe. Zwalnianie dziennikarzy przez zewnętrzne firmy outsorsingowe i kneblowanie im ust jest jednym z dowodów na to, że jest dokładnie odwrotnie.  

 

 

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP