OŚWIADCZENIE

W związku z cofnięciem przez Zarząd Klubu „Wisła Kraków” akredytacji na mecze piłkarskie red. Piotrowi Jaworowi – dziennikarzowi sportowemu Interii, Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko powyższej decyzji.

Z doniesień medialnych wynika, że powodem cofnięcia akredytacji była negatywna ocena pracy dziennikarza przez zarząd klubu, związana z jego krytyką dotyczącą zarządzania klubem. Tymczasem jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego jest wolność słowa i prasy oraz ściśle z tym związana niezależność dziennikarska. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poruszanie tematów trudnych, niewygodnych, kontrowersyjnych jest nie tylko prawem, ale wręcz obowiązkiem dziennikarzy. O ile krytyka działań i materiałów dziennikarskich jest uprawniona, o tyle zupełnie niedopuszczalne jest warunkowanie akredytacji (niezależnie – jej udzielenia lub cofnięcia) od merytorycznej oceny zadań dziennikarza, jego obiektywizmu, bezstronności itp. Takie postępowanie godzi w podstawową funkcję prasy i wolność słowa w ogóle, gdyż prowadzi do sytuacji, w której docelowo akredytację na imprezy sportowe (i nie tylko) będą posiadać dziennikarze spolegliwi wobec władz spółek, sponsorów, decydentów, polityków itp.

CMWP SDP oczekuje, że akredytacja zostanie red. Piotrowi Jaworowi niezwłocznie przywrócona, a on sam – przeproszony przez Zarząd Klubu „Wisła Kraków”.

 

Wiktor Świetlik

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP