Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie doniesieniami medialnymi na temat planów ograniczenia dziennikarzom możliwości poruszania się po budynku Sejmu. Tego rodzaju decyzje szłyby wbrew zasadzie wolności słowa, której istotnym elementem jest kontrola władzy ustawodawczej poprzez media, a także fatalnie świadczyły o polityce informacyjnej Sejmu RP.


Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Michał Ł. Jaszewski

Doradca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP