Warszawa, 19.12.2012 r.

OŚWIADCZENIE

 

CMWP  SDP wyraża zaniepokojenie sposobem procedowania przez sądy w procesach cywilnych, wytaczanych zarówno osobom prywatnym, czy prawnym, ze względu na wyrażanie przez nie opinii na łamach prasy, poprzez media bądź w inny, publiczny sposób.

Ze szczególnym zaniepokojeniem obserwujemy toczący się od siedmiu lat proces wytoczony przez Adama Michnika Jerzemu Targalskiemu właśnie za sformułowania publicystyczne, wyrażane na łamach prasy. Tyle lat trwająca sprawa sądowa jest obciążeniem dla skarbu państwa i swoistą represją dla pozwanego, już choćby ze względu na samą jej długotrwałość. Naszym zdaniem tego rodzaju sprawy w ogóle nie powinny podlegać postępowaniu sądowemu. Spory publicystyczne powinny być rozwiązywane na łamach prasy.

Z niepokojem przyjmujemy także werdykt Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wytoczonej przez Przemysława Orcholskiego Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich za przyznanie mu w roku 2003 antynagrody dziennikarskiej „Hiena Roku”`. Przyznawanie tego rodzaju antynagród jest dopuszczalną formą wyrażania opinii i jako taka powinna również podlegać krytyce medialnej, publicystycznej, ale nie rozstrzygnięciom sądowym.

 

Zwracamy uwagę, że fakt, iż tego rodzaju postępowania toczą się w Polsce bardzo długo i kończą wyrokami naruszającymi wolność słowa, budzi też sprzeciw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Wiktor Świetlik,

 

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

 

Mec. Artur Wdowczyk

 

Doradca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP