CMWP SDP wyraża głęboki smutek i oburzenie z powodu zabójstwa rosyjskiego dziennikarza, korespondenta wojennego, Arkadija Babczenko, który 29 maja 2018 r. został zabity strzałami w plecy przed swoim mieszkaniem w Kijowie. Wg miejscowej policji najbardziej prawdopodobną przyczyną zabójstwa dziennikarza jest jego działalność zawodowa. Arkadij Babczenko opuścił Rosję ze względu na groźby, które otrzymywał w związku z krytyką osób sprawujących władzę w tym kraju. Arkadij Babczenko jest kolejnym rosyjskim dziennikarzem, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, jest także kolejnym obywatelem rosyjskim, zabitym na Ukrainie w ostatnich dwóch latach.

CMWP SDP apeluje do władz Ukrainy o przeprowadzenie wnikliwego śledztwa, które dokładnie wyjaśni przyczyny i okoliczności śmierci Arkadija Babczenko oraz do międzynarodowych organizacji dziennikarskich o wsparcie wszelkich działań prowadzących do ujawnienia prawdy o tym zabójstwie i oraz zapobiegnie takim tragediom  w przyszłości.

CMWP SDP wyraża także nadzieję, iż sprawcy i osoby odpowiedzialne za zamordowanie dziennikarza zostaną odnalezieni, osądzeni i surowo ukarani.

 

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa 30 maja 2018 r.