Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie wkroczeniem funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do redakcji tygodnika „Wprost” w związku z tak zwaną aferą taśmową. Sytuacja taka rodzi podejrzenie próby nacisku na redakcję. Podkreślamy, że ochrona źródeł informacji jest nie tylko prawem, ale i podstawowym obowiązkiem dziennikarzy.

Artur Wdowczyk, adwokat, doradca CMWP SDP
Wiktor Świetlik, dyrektor CMWP SDP