W związku z nowelizacją ustawy o ochronie granicy państwowej Zarząd Główny SDP apeluje do rządu i podległych mu służb o sprawne przyznawanie akredytacji dziennikarskich w  pasie przygranicznym z Białorusią oraz o umożliwienie dziennikarzom nieskrępowanej pracy w tym regionie pozwalającej  im na  rzetelne informowanie opinii publicznej o przebiegu konfliktu na granicy polsko  -białoruskiej.

Jednocześnie apelujemy do dziennikarzy o przestrzeganie obowiązującego w tym regionie prawa ze względu na bezpieczeństwo zarówno ich samych, jak i służb mundurowych oraz wszystkich osób, które przebywają w rejonie konfliktu związanego z próbami przekroczenia granicy przez grupy migrantów wspieranych przez białoruskie służby specjalne.

Zarząd Główny SDP

Warszawa, 2 grudnia 2021 r.

Zasady obecności mediów w pasie przygranicznym z Białorusią :

https://strazgraniczna.pl/pl/dla-mediow/zasady-obecnosci-mediow/9596,Zasady-obecnosci-mediow-w-pasie-przygranicznym-z-Bialorusia.html

foto: https://twitter.com/MDzienynski/status/1465986906030850048/photo/1