Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że TVP pozostaje pracodawcą osób przeniesionych latem 2014 roku do firmy outsoursingowej Leasing-Team. To pierwszy wyrok w cyklu ok. 80 spraw miedzy TVP a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy pięciu z ponad 400 osób, które w 2014 roku trafiły do Lesing Team, są to głównie dziennikarze, ale także montażyści, graficy i charakteryzatorzy. Stamtąd pracowali na rzecz telewizji, robiąc to samo, co przed outsorcingiem. Oszczędności szacowano na kilka milionów złotych rocznie. Jeżeli wyrok się uprawomocni, umożliwi ZUS wyegzekwowanie składek od TVP licząc od lipca 2014 roku.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP  przyjmuje ten wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  z zadowoleniem oraz nadzieją, iż on się uprawomocni. To wielka satysfakcja dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo od początku krytykowaliśmy publicznie i jednoznacznie to działanie.  Pozbawienie możliwości pracy etatowej dla ponad 400 dziennikarzy i twórców w TVP za czasów prezesury p. Juliusza Brauna był wielką krzywdą i niesprawiedliwością dla nich wszystkich. Tzw. outsoursing, który zastosowano, by przeprowadzić tę operację był działaniem fikcyjnym, osoby pozbawione etatów wykonywały często tę samą pracę,co poprzednio, pozbawiono je tylko osłony socjalnej, jaką daje możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, rzecz wydawałoby się oczywista w XXI wieku. CMWP SDP zwracało na to niezgodne z prawem działanie wielokrotnie poprzez publiczne zajmowanie stanowisk i organizowanie w tej sprawie konferencji. 

Juliusz Braun wytoczył proces Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich  z tego powodu, przegrał go, ale co z tego, skoro nikomu nie przywróciło to pracy. W ocenie środowiska dziennikarskiego działanie to było dla telewizji publicznej kompromitujące, szukano oszczędności w prymitywny sposób obchodząc przepisy prawa pracy. CMWP SDP wyraża  ubolewanie, iż  TVP po zmianie kierownictwa i przekształceniu w media narodowe w 2016 r.  kontynuowała działania poprzedniego Zarządu zapoczątkowane tym fikcyjnym outsorsingiem i nadal wykorzystywała swoją uprzywilejowaną pozycję w stosunku do dziennikarzy i twórców skrzywdzonych działaniami poprzedników. Najwyższy czas to naprawić.

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

Warszawa, 29 sierpnia 2018 r.