W imieniu red. Krzysztofa Skowrońskiego, prezesa SDP  i własnym wyrażam gotowość gotowość do wsparcia działań prowadzących do jak najszybszego usunięcia z Kodeksu karnego artykułu 212, pozwalającego karać za zniesławienie grzywną, a nawet więzieniem i w konsekwencji prowadzącego do ograniczania wolności słowa w Polsce. W ostatnich dniach na przykładzie wyroku na red. Wojciecha Biedronia możemy po raz kolejny obserwować, jak skandalicznie bywa on wykorzystywany w procesach przeciwko dziennikarzom w naszym kraju – czytamy w odpowiedzi Jolanty Hajdasz, dyr. CMWP SDP na apel ministra Zbigniewa Ziobry z 14 lutego b.r., w której komentując wyrok skazujący  dla red. Wojciecha Biedronia z tygodnika Sieci i portalu wpolityce.pl w którym minister wyraził  chęć do dyskusji z dziennikarzami w sprawie art. 212 kk i jego usunięcia (wypowiedź była opublikowana m.in. w Polskim Radiu, telewizji Polsat News i na portalu wpolityce.pl) .Pismo zostało przekazane do ministerstwa sprawiedliwości  następnego dnia po wypowiedzi min. Zbigniewa Ziobry czyli 15 lutego b.r.

Art. 212 jest niezgodny z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP – czytamy w piśmie, ponieważ poza dolegliwymi dla każdego konsekwencjami procesu karnego, wywiera tzw. „skutek mrożący” („chilling effect”) wyzwalając w dziennikarzach i nadzorujących ich pracę redakcjach mechanizm samoograniczania się i autocenzury. W celu zwolnienia się z odpowiedzialności karnej dziennikarz musi udowodnić prawdziwość swoich wypowiedzi, podczas gdy według standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka konieczne jest zachowanie przez dziennikarza rzetelności zawodowej w pozyskiwaniu informacji. Art. 212 ustanawia także rażąco nieproporcjonalne kary (do 1 roku pozbawienia wolności) w stosunku do realizowanego interesu, jakim może być pomówienie. Według polskiego prawa osoby, które czują się pokrzywdzone przez media mogą przecież dochodzić swoich praw na ścieżce prawa cywilnego.

W piśmie także wyrażono nadzieję, iż wspólnie uda się wypracować skuteczny model działań legislacyjnych mających na celu zniesienie odpowiedzialności karnej za zniesławienie. Dyr. Jolanta Hajdasz zapewniła, iż SDP i CMWP SDP gotowe są przekazać wszelkie informacje na temat możliwych rozwiązań prawnych służących wykreśleniu art. 212 kk .

15.02.19 pismo do min. Z. Ziobro w sprawie likwidacji 212 kk