Warszawa, 27 czerwca 2007

 

CENTRUM MONITORINGU WOLNOŚCI PRASY PARTNEREM PROJEKTU MEDIASTARTER REALIZOWANEGO PRZEZ CANAL+ CYFROWY

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zostało partnerem pierwszego w Polsce programu edukacji medialnej dla gimnazjalistów MediaStarter. Program, opracowany w 2006 r. przez CANAL+ Cyfrowy umożliwia gimnazjalistom poszerzenie wiedzy o środkach masowego przekazu, abybardziej świadome korzystali z ich oferty. W ramach projektu MediaStarter organizowany jest także konkurs dziennikarski dla gimnazjalistów „Liczy się temat”, którego celem jest silniejsze uwrażliwienie nastolatków na rolę i wpływ mediów na społeczeństwo oraz ćwiczenie warsztatu dziennikarskiego.

 

Celem projektu jest zmniejszenie różnic kompetencyjnych między nadawcą a młodym odbiorcą przekazu medialnego, przybliżenie młodzieży roli i zadań mediów, różnic między środkami masowego przekazu, technikami pracy w mediach, koncepcji „czwartej władzy”, wpływu mediów na społeczeństwo i jednostkę oraz roli odpowiedzialnej reklamy. Dla nauczycieli program stanowi narzędzie do prowadzenia tzw. międzyprzedmiotowej ścieżki medialnej – choć istnieje wymóg jej realizacji, brakuje szczegółowych opracowań oraz zaleceń dotyczących doboru materiałów dydaktycznych.

 

MediaStarter zawiera slajdy, wybór materiałów filmowych, które można wyświetlić podczas lekcji, a także materiały pomocnicze przeznaczone do wydrukowania i wręczenia uczniom. Opracowanie materiałów dydaktycznych do programu CANAL+ Cyfrowy powierzył ekspertom Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W 2006 r. MediaStarter trafił do nauczycieli   120 wybranych gimnazjów w województwie mazowieckim. W bieżącym roku program jest dystrybuowany do szkół w całej Polsce, a w regionach trwają bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z jego realizacji. MediaStarter został udostępniony do bezpłatnego użytkowania na stronie www.mediastarter.pl.

 

W ramach programu MediaStarter organizowany jest konkurs dziennikarski dla gimnazjalistów „Liczy się temat”, którego druga edycja właśnie wystartowała. Warunkiem udziału jest przygotowanie do 31 października materiału dziennikarskiego (prasowego, radiowego lub telewizyjnego) traktującego o aktualnych problemach społecznych istotnych dla lokalnego środowiska: miasta, wsi, dzielnicy czy szkoły. Spośród zgłoszonych prac jury wyłoni zwycięzców. Najważniejszą nagrodą konkursu, poza nagrodami indywidualnymi jest wsparcie finansowe lub materialne o łącznej wartości 40 000 złotych, którego CANAL+ Cyfrowy udzieli osobom bądź instytucjom przedstawionym w nagrodzonych pracach. O rodzaju tego wsparcia zdecyduje kapituła ekspertów, gwarantując adekwatny dobór pomocy do potrzeb i inicjatyw opisywanych przez gimnazjalistów

 

Więcej informacji o programie edukacji medialnej MediaStarter i konkursie dziennikarskim „Liczy się temat” można znaleźć na www.mediastarter.pl

 
 

KONTAKT:      Marta Jóźwiak, PR manager CANAL+ Cyfrowy,

tel.: (22) 65 70 802, e-mail: [email protected]
 

Dorota Chruściel, Biuro Programu MediaStarter

tel.: (22) 546 11 14, e-mail: [email protected]