Warszawa, 9 października 2014 r.

 

Pan Mariusz Bojarowicz

Prezes Radia Olsztyn

ul. Radiowa 24

10-206 Olsztyn

 

Szanowny Panie Prezesie

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie decyzją Zarządu Radia Olsztyn o cofnięciu zgody red. Adamowi Jerzemu Sosze na „prowadzenie działalności konkurencyjnej” na łamach prasy, czyli redagowania miesięcznika „Debata” oraz portalu debata.olsztyn.pl. Trudno znaleźć jakikolwiek argument, który uzasadniałby hipotezę, że niekomercyjny, drukowany miesięcznik może stanowić konkurencję dla publicznego radia. Zarazem zwracamy uwagę na ugruntowaną pozycję i istotną rolę red. Adama Sochy i „Debaty” dla budowy społeczeństwa obywatelskiego w Olsztynie.

W związku z tym zwracamy się do Pana Prezesa i Zarządu o cofnięcie tego zakazu.

 

Z poważaniem

 

                                                                                                          Wiktor Świetlik

 

                      Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP