CMWP SDP wystosowało pismo do prof. Ireny Lipowicz, dotyczące postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, który zakazał Fratria sp. z o.o., na czas trwania procesu z Presspublica sp. z o.o., korzystania z oznaczenia „W Sieci”, które to jest tytułem wydawanego przez nią czasopisma.

„W naszej ocenie, bezpodstawne zakazanie Fratria sp. z o.o. wydawania czasopisma „W sieci” stanowi rażące naruszenie prawa obywateli do informacji, a także do swobody wyboru nabywanych przez nich produktów. Postanowienie to stanowi także przejaw ograniczenia krytyki prasowej oraz prawa do swobody działalności gospodarczej. Prawa te i wolności zagwarantowane są natomiast Konstytucją RP, co powoduje, że postanowienie sądu sprzeczne z nimi nie powinno się ostać.” 

Pełną treść pisma można znaleźć w załączniku na portalu sdp.pl: http://www.sdp.pl/node/8748