Dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej przesłał do Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP podziękowanie za wsparcie IPN w związku z blokadą nałożoną przez Facebook na anglojęzyczny profil Instytutu. Konto @ipngovplEng zostało wyłączone na cztery dni z powodu zamieszczenia na  nim postu dotyczącego niemieckich zbrodni na polskich dzieciach podczas II wojny światowej . Był to drugi taki przypadek , po raz pierwszy Facebook  utrudniał publikację treści przygotowanych przez Instytut w styczniu b.r., gdy  portal uniemożliwił zagraniczną promocję filmu IPN o niemieckim obozie w Łodzi, gdzie więziono około 3000 polskich dzieci.

Państwa otwarty sprzeciw wobec cenzurowania edukacyjnych treści historycznych niewątpliwie przysłużył się sprawie – napisał prezes Jarosław Szarek. Mam nadzieję na dalszą współpracę , m.in. w zakresie wspólnego przeciwstawiania się ograniczaniu wolności słowa w mediach  – czytamy w piśmie.

Pełna wersja listu Prezesa IPN do CMWP SDP  : 16.02. 21 Pismo z IPN