CMWP SDP wyraża poparcie dla  protestu dziennikarzy i wydawców mediów na Słowacji przeciwko aktualnej nowelizacji prawa prasowego, zgodnie z którą redakcja będzie miała obowiązek bezpłatnej publikacji polemiki do każdej opublikowanej wcześniej informacji dotyczącej urzędów publicznych oraz parlamentarzystów. W przypadku odmowy takiej publikacji zarówno redakcja, jak i dziennikarz będą mogli być ukarani grzywną w wysokości prawie 5 tysięcy euro. Drugie czytanie nowelizacji prawa prasowego zaplanowane jest na 21 marca b.r. Wg informacji mediów słowackich pod protestem przeciwko uchwaleniu tego prawa podpisało się już ponad 290 dziennikarzy. Ich protest wspiera także Słowacki Syndykat Dziennikarzy (SSN) oraz Stowarzyszenie Wydawców Prasy (AVT) na Słowacji oraz Internetional Press Instytute. Także w ocenie CMWP SDP zmiany te mogą naruszać zasadę wolności słowa, ponieważ w łatwy sposób będą wymuszać na redakcjach i dziennikarzach publikacje opinii np. polityków na dowolny temat, co w konsekwencji może nawet sparaliżować pracę każdej redakcji zmuszonej do publikacji odpowiedzi na swoje wcześniejsze materiały. Takie działanie psuje debatę publiczną w demokratycznym państwie i osłabia niezależność mediów od świata polityki.

Stanowisko publikujemy w odpowiedzi na prośby dziennikarzy ze Słowacji.

 

dr `Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Warszawa, 14 marca 2019 r.

Więcej informacji :

https://www.cenpress.sk/novinari-vyzyvaju-poslancov-aby-odmietli-novelu-tlacoveho-zakona/

https://medialne.etrend.sk/tlac/tri-stovky-novinarov-vyzyvaju-poslancov-aby-odmietli-novelu-tlacoveho-zakona.html

http://sdp.pl/analizy/16300,politycy-mysla-jedynie-jak-chronic-siebie-wojciech-pokora-o-ograniczaniu-wolnosci-slowa-na-slowacji,1552577174