CMWP SDP z ogromną uwagę obserwuje zmiany organizacyjne dotyczące warunków pracy dziennikarzy na terenie budynków sejmowych i apeluje do dziennikarzy o wyrozumiałość i akceptację tych tymczasowych i wyjątkowych ograniczeń ze względu na nadzwyczajną sytuację walki z epidemią koronawirusa  w jakiej znalazł się nasz kraj. W sytuacji, gdy ograniczenia te mają – jak zapewnia Kancelaria Sejmu – charakter tymczasowy i wyjątkowy oraz wymuszone są koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkich przebywających w Sejmie osób, CMWP SDP nie widzi w tym działaniu naruszenia zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawa do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Tymczasem jak wynika z informacji portalu Press.pl oraz opartym na tych informacjach piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich do Szefowej Kancelarii Sejmu (https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_szefowej_Kancelarii_Sejmu_RP_COVID.pdf

wprowadzone w parlamencie ograniczenia miałyby zdaniem RPO uniemożliwiać pracę dziennikarzy-sprawozdawców. Głównym problemem wskazywanym przez reporterów miałby być także  wprowadzony całkowity zakaz poruszania się po korytarzach, co uniemożliwia im zadawanie pytań oraz rozmowy z parlamentarzystami. Wg danych Centrum Informacyjnego Sejmu 26 i 27 marca dziennikarze byli obecni w Sejmie na podstawie specjalnych imiennych akredytacji, których w sumie wystawiono 63. Wśród nich byli reprezentanci wszystkich redakcji stale obecnych w Sejmie i Senacie. Do dyspozycji reporterów była Sala Kolumnowa oraz galeria. W ocenie CMWP SDP liczba oraz sposób organizacji pracy gwarantują możliwość rzetelnego relacjonowania bieżących wydarzeń w Sejmie przez dziennikarzy, a przez to gwarantują także  realizację zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawo do społecznie pożądanej krytyki oraz prawo obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Jednocześnie CMWP SDP stanowczo podkreśla, iż w/opisana sytuacja może być akceptowana jedynie na zasadzie wyjątku ze względu na konieczność zachowania maksymalnej izolacji przez wszystkich obywateli w kraju na obecnym etapie walki z epidemią koronawirusa i jako taka powinna trwać jak najkrócej. CMWP SDP apeluje do Kancelarii Sejmu o jak najszybsze przywrócenie możliwości wstępu do parlamentu wszystkim dziennikarzom i osobom pracującym w środkach społecznego komunikowania, gdy tylko będzie to możliwe.

 

dr Jolanta Hajdasz

dyr. CMWP SDP

 

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.