Powstał Komitet Społeczny „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary”. Jego celem jest doprowadzenie
do wyjaśnienia przez organy państwa losu uprowadzonego i zamordowanego w
1992 roku dziennikarza. To jedyna zbrodnia, której ofiarą padł w Polsce
przedstawiciel naszej profesji w związku z wykonywanym zawodem, która nie
doczekała się ustalenia i skazania winnych.

Komitet to inicjatywa koleżanek i kolegów zaginionego. Osoby, które chcą
poprzeć działania dotyczące wyjaśnienia śmierci naszego kolegi dziennikarza
i wstąpić do komitetu mogą to zrobić na stronie www.jarek.sledczy.pl
(zakładka „Komitet Społeczny”). Na tej stronie znajdują się informacje
dotyczące przebiegu sprawy Jarosława Ziętary.