Pracownicy i współpracownicy Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ze smutkiem żegnają Profesora Michała Kuleszę, wieloletniego członka i wiceprzewodniczącego Rady Konsultacyjnej CMWP, wybitnego prawnika i wykładowcę, twórcę reformy samorządowej. Profesor Kulesza wielokrotnie wspomagał nas swoją radą i pomocą, kontaktował nas ze studentami i asystentami zainteresowanymi tematyką ochrony wolności słowa. Składamy wyrazy głębokiego współczucia najbliższym i przyjaciołom Profesora.  

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 21 stycznia 2013 roku o godzinie 13.00 w domu pogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po której nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarz miejscowy.