Warszawa, 26.09.2011 r.

Apel SDP i CMWP SDP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP apelują do pracowników administracji publicznej o niekorzystanie z możliwości ograniczania dostępu do informacji publicznej, którą stwarza podpisana wczoraj przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Zwracamy uwagę, że szeroki, niedookreślony i rodzący pole do nadużyć zapis, pozwalający utajniać informacje ze względu na „ochronę ważnego interesu  gospodarczego”, został wprowadzony wbrew protestom licznych organizacji pozarządowych i mediów. 

Z poważaniem

Krystyna Mokrosińska

Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Wiktor Świetlik

Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP