Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia kontynuowany był w dniu dzisiejszym proces reżysera Grzegorza Brauna i dziennikarki Hanny Dobrowolskiej, członek SDP, zatrzymanych w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w nocy z 20/21 listopada ub. r. Mają oni postawione zarzuty z art. 193 kk („naruszenie miru domowego”).

Na dzisiejszej rozprawie, na wniosek obrońcy oskarżonej dziennikarki, odtwarzano nagrania znajdujące się w aktach sprawy, które pokazywały przebieg wydarzeń w PKW z 20/21 listopada 2014 r.

Następnie rozprawa została przerwana i odroczona do 20 lutego 2015 r. Na wniosek obrońcy Grzegorza Brauna będą na niej prezentowane kolejne materiały filmowe.  

CMWP SDP monitoruje proces na prośbę Hanny Dobrowolskiej.