Dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia kontynuowany był proces reżysera Grzegorza Brauna i dziennikarki Hanny Dobrowolskiej, członek SDP.

Na rozprawie sąd zarządził odtwarzanie nagrań, obrazujących przebieg wydarzeń w PKW z 20/21 listopada 2014 r., tym razem przesłanych przez Telewizję Polsat.

Następnie sąd wyznaczył termin kolejnej rozprawy na dzień 27 marca 2015 r., godz. 10:00, sala 442. Na to posiedzenie ma zostać wezwany w roli świadka Marcin Dzięgielewski. Sąd zaznaczył także, że mogą nastąpić głosy stron, co znamionuje, że wkrótce może zostać ogłoszony wyrok w sprawie.

Hanna Dobrowolska i Grzegorz Braun zostali wraz z innymi osobami zatrzymani w siedzibie PKW w nocy z 20/21 listopada ub. r. Mają postawione zarzuty z art. 193 kk („naruszenie miru domowego”).

CMWP SDP monitoruje proces na prośbę Hanny Dobrowolskiej.