Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uniewinnił dziś dziennikarkę Hannę Dobrowolską od zarzutów „naruszenia miru domowego” – art. 193 kk, w związku z wydarzeniami w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w nocy 20/21 listopada 2014 r. Sąd uznał, że podczas protestu wykonywała ona pracę dziennikarza. Kosztami sądowymi został obciążony Skarb Państwa. 

Jednocześnie sąd uznał za winnego w tej samej sprawie reż. Grzegorza Brauna, skazując go na karę grzywny w wysokości 1000 zł, na poczet kary zaliczając pobyt oskarżonego w areszcie. 

CMWP SDP monitorowało proces na prośbę Hanny Dobrowolskiej.