Dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa zapadł wyrok w procesie dziennikarza TVN Uwaga Macieja Kuciela. Sąd uznał go winnym naruszenia art. 14 Prawa prasowego, czyli rozpowszechniania informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych bez zgody osoby udzielającej informacji i zasądził karę grzywny w wysokości 2 tys. zł, zgodnie z art. 49 Prawa prasowego. Dodatkowo dziennikarz został zobowiązany do uiszczenia 290 zł kosztów sądowych.

Zdaniem sądu dziennikarz naruszył art. 14 pp w trybie podstawowym, nagrał rozmowę, nie poinformował pokrzywdzonej, że jest ona nagrywana, a potem rozpowszechnił rozmowę w mediach.

Orzeczenie nie jest prawomocne. Obrona zapowiedziała złożenie wniosku o pisemne uzasadnienie, a następnie apelację.

Sprawa dotyczy wyemitowanej w programie TVN rozmowy telefonicznej, jaką przeprowadził Maciej Kuciel z Krystyną Sz., przewodnicząca wydziału karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Proces monitoruje CMWP.