Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł dzisiaj, że „Super Express” (Murator S.A) naruszył dobra osobiste Michała Tuska poprzez jednoznaczną sugestię, że grozi mu 10 lat pobawienia wolności. Chodzi o artykuł pt. „Michałowi Tuskowi grozi do 10 lat więzienia” z sierpnia 2012 r., który ukazał się w wydaniu internetowym „SE” – www.se.pl. Była w nim mowa o powiązaniach syna byłego premiera z OLT Express i grożących mu z tego powodu konsekwencjach. Zdaniem sądu pozwany nie przedstawił jednak żadnych dowodów na fakt popełnienia przestępstwa przez powoda.

W związku z powyższym sąd zobowiązał Murator S.A. do opublikowania stosownych przeprosin na stronie „Super Expressu” oraz zapłaty 30 tys. zł zadośćuczynienia.

Powód żądał także opublikowania przeprosin w mediach, które cytowały sporną publikację. Sąd oddalił jednak powództwo w tym zakresie.

Sąd nie rozstrzygnął o kosztach procesowych.

Wyrok nie jest prawomocny. Strona pozwana zapowiedziała apelację. 

Rozprawę obserwowało CMWP SDP.  Na sali obecni byli także przedstawiciele mediów. 

PW