W czwartek 14 listopada br. odbyła się rozprawa w procesie jaki Zofia Chabierska wytoczyła redaktorowi naczelnemu portalu MojaOlesnica.pl. Sąd doręczył pełnomocnikowi powódki odpowiedź na pozew, po czym na wniosek tego pełnomocnika odroczył rozprawę do marca w celu zapoznania się przez powódkę z tą odpowiedzią i ustosunkowania się do niej.

Proces jest jednym serii procesów o ochronę dóbr osobistych, wytoczonych red. Paszkowskiemu. CMWP SDP monitoruje je na prośbę dziennikarza. Zachęcamy także kolegów dziennikarzy do zainteresowania się sprawą, gdyż może być ona istotna z perspektywy wolności słowa.