Wczoraj przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli przy ul. Kocjana 3 odbyła się następna rozprawa w procesie Wojciecha Sumlińskiego. Sędzia kontynuował odczytywanie fragmentów stenogramów rozmów Leszka Pietrzaka z płk. Leszkiem Tobiaszem, nagranych przez tego ostatniego. Jako świadek stawił się właśnie Leszek Pietrzak, którego zdaniem ze stenogramów wyraźnie wynika, że bardziej aktywną osobą w rozmowach był Tobiasz oraz, że były one pozbawione „treści”, trywialne. Zdaniem świadka Tobiasz selekcjonował nagrania, chcąc tym samym, by miały one określony przekaz.

Więcej na: http://ander.salon24.pl/

Kolejna rozprawa odbędzie się w środę 19 czerwca br., godz. 10:00 w Sali 24.

CMWP SDP obserwuje rozprawę na prośbę dziennikarza.