Dziś przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli, w procesie Wojciecha Sumlińskiego i Aleksandra L. miał być przesłuchiwany świadek Przemysław Sułkowski. Jednak wobec tego, iż jest on po wylewie, przed rozprawą wywiad psychologiczny przeprowadził z nim biegły psycholog. Stwierdził on, że Sułkowski ma trudności w wypowiadaniu się, może mieć problemy z rozumieniem pytań i udzielaniem odpowiedzi, w związku z czym zeznania świadka mogą stanowić słaby materiał dowodowy. Zdaniem biegłego Sułkowski wymaga ekspertyzy neurologicznej.

Wojciech Sumliński złożył wniosek o przebadanie świadka przez komisję biegłych, wyznaczoną przez sąd.

Wobec powyższego prowadzący zapowiedział, że przesłuchanie Sułkowskiego odbędzie się dopiero po uprzednim dostarczeniu jego dokumentacji neurologicznej oraz opinii biegłych w jego sprawie. W związku z całą sytuacją strony wniosły  o zaniechanie przesłuchania świadka i odroczenie rozprawy. Sąd uwzględniając wniosek odroczył rozprawę do dnia 24 września br.

CMWP SDP obserwuje proces na prośbę dziennikarza.